Προεγγραφές 2019-2010

Η Ελληνική Κοινότητα Ιρλανδίας, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των μικρών και ενήλικων μαθητών μας, παρουσιάζει την καινούργια δομή του Ελληνικoύ Σχολείου Ιρλανδίας που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα προεγγραφής στον παρακάτω σύνδεσμο όσο γίνεται πιο σύντομα για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τον ακριβή αριθμό των μαθητών.

Φόρμα Προεγγραφής
 

 • Νηπιαγωγείο
  Απευθύνεται σε μαθητές 3.5  έως 6 ετών  με σκοπό την εισαγωγή τους στην Ελληνική γλώσσα.
  Διάρκεια μαθήματος 3 ώρες την εβδομάδα, για 32 εβδομάδες
 • Τμήμα Μαθητών Δουβλίνου
  Απευθύνεται σε μαθητές 6 έως 18 ετών  με σκοπό την εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και την απόκτηση πιστοποίησης Ελληνομάθειας Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2.
  Για το σχολικό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσουν 6 επίπεδα (αναλόγως συμμετοχής)
  Διάρκεια μαθήματος 3 ώρες την εβδομάδα, (2 στην τάξη, 1 εξ αποστάσεως – εικονική τάξη) για 32 εβδομάδες
  on-line πλατφόρμα εργασιών διάρκειας 12 μηνών
 • Τμήμα Ενηλίκων Δουβλίνου 
  Απευθύνεται σε ενήλικες με σκοπό την εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και την απόκτηση πιστοποισης Ελληνομάθειας Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2.
  Για το σχολικό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσουν 3 επίπεδα (αναλόγως συμμετοχής)
  Διάρκεια μαθήματος 3 ώρες την εβδομάδα, (στην τάξη) για 32 εβδομάδες
  on-line πλατφόρμα εργασιών διάρκειας 12 μηνών.
 • Τμήμα Ντρόχεντα
  Απευθύνεται σε μαθητές 4 έως 18 ετών  με σκοπό την εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και την απόκτηση πιστοποίσης Ελληνομάθειας Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2.
  Για το σχολικό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσουν 3 επίπεδα (αναλόγως συμμετοχής)
  Διάρκεια μαθήματος 3 ώρες την εβδομάδα, (2 στην τάξη, 1 εξ αποτάσεως – εικονική τάξη) για 32 εβδομάδες
  on-line πλατφόρμα εργασιών διάρκειας 12 μηνών
 • Τμήμα On-line Ιρλανδίας
  Απευθύνεται σε μαθητές 6 έως 18 ετών, που διαμένουν σε περιοχές που δεν μπορούμε να οργανώσουμε σχολείο με φυσική παρουσία δασκάλου.
  Σκοπός η εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και η απόκτηση πιστοποίησης Ελληνομάθειας Α1, Α2, Β1, Β2.
  Για το σχολικό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσουν 3 επίπεδα (αναλόγως συμμετοχής)
  Διάρκεια μαθήματος 3 ώρες την εβδομάδα, (2 φορές την εβδομάδα σε εικονική τάξη) για 32 εβδομάδες
  on-line πλατφόρμα εργασιών διάρκειας 12 μηνών
 • Οικογενειακά τμήματα Δουβλίνου
  Ένα πρότυπο ταχύρυθμο τμήμα που απευθύνεται σε δίγλωσσες οικογένειες. Η Ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε γονείς και παιδιά και το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε οικογένειας. 
  Διάρκεια μαθήματος 1-2 ώρες την εβδομάδα, για 32 εβδομάδες
 • Τμήμα Αρχαίων Ελληνικών – προετοιμασία Junior Cert 
  Σκοπός η προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις στα Αρχαία Ελληνικά σύμφωνα με το Classic Curriculum για το Junior Certificate JCSP. 
  Διάρκεια μαθήματος 2 ώρες την εβδομάδα. 
  Τα μαθήματα γίνονται στην τάξη στο Δουβλίνο, και ερευνούμε τη δυvατότητα για μαθητές της επαρχίας να παρακολουθούν το μάθημα On-line
 • Τμήμα Νέων Ελληνικών – προετοιμασία Leaving Cert 
  Σκοπός η προετοιμασία των μαθητών για της εξετάσεις στα Νέα Ελληνικά για το Leaving Certificate. 
  Διάρκεια μαθήματος 2 ώρες την εβδομάδα.
  Τα μαθήματα γίνονται στην τάξη στο Δουβλίνο και ερευνούμε τη δυvατότητα για μαθητές της επαρχίας να παρακολουθούν το μάθημα On-line

Η διδασκαλία γίνεται απο πτυχιούχους δασκάλους και καθηγητές, απόφοιτοι παιδαγωγικών σχολών.
Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος συνεπάγεται περισσότερα έξοδα συγκριτικά με τις προγηγούμενες σχολικές χρονιές (βιβλία, αίθουσες, καθηγητές).

Το ακριβές κόστος δεν έχει ακόμη καθοριστεί, και θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, την απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, τον αριθμό των απαιτούμενων αιθουσών, τις πιθανές χορηγίες κτλ.

Είμαστε σε αναζήτηση χορηγιών ώστε το κόστος να είναι όσο το δυνατό μικρότερο. Όποιος μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση χορηγών είναι ευπρόσδεκτος.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία school@helleniccommunity.ie

Share: