Εξετάσεις Ελληνομάθειας


Σας ενημερώνουμε οτι οι εγγραφές για την συμμετοχή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας θα γίνουν ηλεκτρονικά.Θα αρχίσουν την 1η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 22 Μαρτίου 2020.
http://www.greek-language.gr/certifi…/application/index.html
Οι εξετάσεις θα γίνουν απο τις 18 έως τις 20 ΜαΊου 2020. Η συμμετοχή στις εξετάσεις δεν προυποθέτει παρακαλούθηση στο Ελληνικό Σχολείο Ιρλανδίας.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Ελληνικής Κοινότητας Ιρλανδίας στο Δουβλίνο
19 Belevedere Place
Dublin1 – D01 X2E4
Περισσότερες πληροφορίες school@helleniccommunity.ie

Share: