Προσωπικός Αριθμός Δημόσιας Υπηρεσίας (PPSN)

Οποιοσδήποτε ξεκινήσει να εργάζεται στην Ιρλανδία θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για έναν Ιρλανδικό
Προσωπικό Αριθμό για τις Δημόσιες Υπηρεσίες (PPSN). Για να αποκτήσετε αυτόν τον αριθμό θα
πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα από τα Γραφεία Κοινωνικής Πρόνοιας τα οποία μπορούν να
καταχωρήσουν αριθμούς PPS. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεως και των
προαπαιτούμενων επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Κοινωνικής Προστασίας:
www.welfare.ie

Επίσης μπορεί να σας βοηθήσουν στην δουλεία σας να τον αποκτήσετε, πολλές εταιρείες παρέχουν αυτή την βοήθεια.

Οι υπήκοοι χωρών της Ε.Ε., της Ελβετίας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) έχουν το δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ιρλανδία χωρίς να χρειάζεται άδεια εργασίας και έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ιρλανδούς υπηκόους, όσο αφορά τη πληρωμή και τις συνθήκες εργασίας.

Αν είστε μέλος της ΕΕ ή/και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δεν απαιτείται άδεια παραμονής. Όλοι οι μη Ιρλανδοί πολίτες που δεν είναι πολίτες Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής της Ελβετίας, πρέπει να καταχωρηθούν στην Garda (Εθνική Αστυνομία της Ιρλανδίας) Εθνικό Γραφείο μετανάστευσης (Τηλ: +353 1 666 9100/1; Ιστιοσελίδα: www.garda.ie). Φυσικά αυτό είναι μόνο όσοι έρχονται απο Αμερική ή άλλες ηπείρους εκτός Ε.Ε.