Ελληνικός Πολιτισμός

Ο Ελληνικός Πολιτισμός δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Αναγνωρίζοντας, όμω, τη δύναμη και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, προσπαθήσαμε να συμπιέσουμε σ’ αυτό το πρόγραμμα χιλιετίες δημιουργιάς, αιώνες μεγάλης τέχνης, επιτεύγματα του ανθρώπινου πνεύματος, δρόμους έτοιμους,
πάνω στους οποίους περπάτησε ο δυτικός πολιτισμός για να φτάσει στη σημερινή του μορφή.
fp_logo_gr

Discover Greece

Share: