Φωτογραφίες

2017

  • Photos2017
Business&Arts

Bloomsday 2017

Bloomsday 2017

Sonata_Selinofos

Cutting of Vasilopita for 2017

Απο την κοπή της πίτας για το 2017

2013

  • Photos2017
Business&Arts

Bloomsday 2017

Bloomsday 2017

Sonata_Selinofos

Cutting of Vasilopita for 2017

Απο την κοπή της πίτας για το 2017

2012

  • Photos2017
Business&Arts

Bloomsday 2017

Bloomsday 2017

Sonata_Selinofos

Cutting of Vasilopita for 2017

Απο την κοπή της πίτας για το 2017

2011

  • Photos2017
Business&Arts

Bloomsday 2017

Bloomsday 2017

Sonata_Selinofos

Cutting of Vasilopita for 2017

Απο την κοπή της πίτας για το 2017

2010

  • Photos2017
Business&Arts

Bloomsday 2017

Bloomsday 2017

Sonata_Selinofos

Cutting of Vasilopita for 2017

Απο την κοπή της πίτας για το 2017

2009

  • Photos2017
Business&Arts

Bloomsday 2017

Bloomsday 2017

Sonata_Selinofos

Cutting of Vasilopita for 2017

Απο την κοπή της πίτας για το 2017

2008

  • Photos2017
Business&Arts

Bloomsday 2017

Bloomsday 2017

Sonata_Selinofos

Cutting of Vasilopita for 2017

Απο την κοπή της πίτας για το 2017

2007

  • Photos2017
Business&Arts

Bloomsday 2017

Bloomsday 2017

Sonata_Selinofos

Cutting of Vasilopita for 2017

Απο την κοπή της πίτας για το 2017

2006

  • Photos2017
Business&Arts

Bloomsday 2017

Bloomsday 2017

Sonata_Selinofos

Cutting of Vasilopita for 2017

Απο την κοπή της πίτας για το 2017