Επικοινωνία

The Hellenic Community of Ireland
46 Arbour Hill
Dublin 7
Ireland

Άλλα facebook groups:
Greek Community of Ireland

Greeks in Ireland
Greeks in Cork
Greek Community Of Northern Ireland
Greeks & Cypriots In Dublin

Για εγγραφή πατήσετε εδώ

Για την επικοινωνία σας με το Δ.Σ. email board@helleniccommunity.ie
Για να επικοινωνήσετε με το Ελληνικό Σχολείο email: school@helleniccommunity.ie
Για πολιτιστικά email : culture@helleniccommunity.ie
Για ζητήματα επιχειρηματικής φύσεως email : business@helleniccommunity.ie
Για επικοινωνία με την Εκκλησία email : fr.tomcarroll@gmail.com
Για την Γενική Γραμματέα email : secretary@helleniccommunity.ie

Για τεχνικές και διαχειριστικές πληροφορίες και σχόλια μπορείτε να στείλετε email στό admin@helleniccommunity.ie