Ημερολόγιο

 
Εργάσιμες ημέρες & Αργιες
για το σχολικό έτος 2018 – 2019

Τ.Ε.Γ. Ιρλανδίας

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτιμού

2018-19 Α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο
Διάρκει τριμήνου 08/09/18
– 22/12/18
 07/01/19 – 13/04/19 30/04/19 – 29/06/19
Διακοπές ημιτριμήνου 29/10/18 – 03/11/18 18/02/19 – 23/02/19  
Διακοπές Διακοπές Χριστουγέννων
23/12/18 – 06/01/19
Διακοπές Πάσχα 15/04/19 – 29/04/19  
Αργίες   St’ Patrick’s Day 17/03/19 May Bank Holiday
06/05/19
June Bank Holiday 03/06/19
       
Ορθόδοξο Πάσχα 28/04/19
Καθολικό Πάσχα 21/04/19