Δικαιώματα στην Εργασία

Η Εθνική Αρχή Δικαιωμάτων Εργασίας, (NERA) του Τμήματος Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας παρέχει πληροφορίες στους εργαζόμενους και τους εργοδότες μέσω της μονάδας πληροφοριών της, παρακολουθεί τις συνθήκες της εργασίας μέσω των υπηρεσιών επιθεώρησης και μπορεί να επιβάλλει τη συμμόρφωση και να κάνει προσφυγές. Η NERA καλύπτει πολλές πτυχές των εργασιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Όρων της Απασχόλησης, τους Μισθούς, τις Διακοπές, το Πλεονάζον Προσωπικό, τις Απολύσεις, την Ανακοίνωση Απόλυσης, τους Αποσπασμένους Εργαζόμενους, και την αναζήτηση εργασίας στην Ιρλανδία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συνδεθείτε στο www.workplacerelations.ie

Από την 1η Ιουλίου 2011 ο κατώτατος μισθός είναι € 8,65 ανά ώρα.

Ο ελάχιστος μισθός αυξάνεται από καιρό σε καιρό. Λεπτομέρειες σχετικά με τους τρέχοντες ελάχιστους μισθούς είναι πάντα στη διάθεσή σας από την Εξυπηρέτηση Πελατών των Σχέσεων στο Χώρο Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συνδεθείτε στο www.workplacerelations.ie.

Ορισμένοι τομείς της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της τροφοδοσίας, των συμβολαίων καθαρισμού , των κατασκευών, των ηλεκτρολόγων, των ξενοδοχείων (εκτός της πόλης του Δουβλίνου, του Dun Laoghaire, της πόλης του Cork ), το λιανικό εμπόριο τροφίμων και των υπηρεσιών ασφάλειας που καλύπτονται από νομικά δεσμευτικές Συμβάσεις / Εντολές που καθορίζουν τα όρια του κατώτατου μισθού, μπορεί και να υπερβαίνουν τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό. Λεπτομερείς πληροφορίες και αντίγραφα αυτών των Συμφωνιών / Εντολών είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος από την  Εξυπηρέτηση Πελατών των Σχέσεων στο Χώρο Εργασίας στο www.workplacerelations.ie


Σύμβαση Εργασίας

Ο Νόμος για τους Όρους Εργασίας (Ενημέρωση) του 1994, απαιτεί από τους εργοδότες να παρέχουν στους εργαζόμενους μια γραπτή δήλωση που αναγράφει συγκεκριμένα στοιχεία των όρων εργασίας που παρέχουν οι εργοδότες. Η γραπτή δήλωση θα πρέπει να περιέχει στοιχεία για:

 • του τόπου εργασίας
 • του τίτλου της δουλειάς / της φύσης της εργασίας
 • της ημερομηνίας έναρξης της απασχόλησης
 • της αναμενόμενης διάρκειας της σύμβασης (εάν είναι προσωρινή σύμβαση) ή την ημερομηνία
  κατά την οποία η σύμβαση θα λήξει (εάν είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου)
 • του ποσού ή της μεθόδου υπολογισμού του μισθού
 • των διαστημάτων που θα μεσολαβούν από τη μία πληρωμή στην άλλη
 • των ωρών εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών)
 • των θεσμοθετημένων περιόδων ανάπαυσης και των δικαιωμάτων σε διαλλείματα ξεκούρασης
 • της άδειας μετ’ αποδοχών
 • της ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή τραυματισμού
 • των επιδομάτων και συνταξιοδοτικών συστημάτων
 • των δικαιωμάτων στην έγκαιρη ειδοποίηση πριν τον τερματισμό της εργασίας, των συλλογικών
  συμβάσεων

Οι παραπάνω Νόμοι δεν εφαρμόζονται για ένα άτομο που βρίσκεται υπό τη συνεχή υπηρεσία του εργοδότη του για λιγότερο από 1 μήνα. Η γραπτή δήλωση με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παρασχεθεί από τον εργοδότη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας.

Σωματεία Εργαζομένων

Η συμμετοχή σε ένα Σωματείο Εργαζομένων είναι εθελοντική.  Σύμφωνα με τον ιρλανδικό εργασιακό νόμο, έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους Ιρλανδούς εργαζόμενους.  Ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία της Ιρλανδίας, το SIPTU, έχει ιδρύσει παράρτημα για τους εργαζόμενους που προέρχονται από το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το SIPTU στο Lo. Καλέστε 1890 747 881 ή αποστείλατε e-mail στο organising@siptu.ie ή μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.siptu.ie