Διαμονή

Αγορά και ενοικίαση κατοικίας

Η διαμονή μέσω ενοικίασης διατίθεται και με έπιπλα και χωρίς. Συνήθως απαιτούνται προκαταβολές ενοικίου μέχρι ενός μηνός.  

Οι αγγελίες για ενοικίαση ή αγορά κατοικίας δημοσιεύονται στον εθνικό και στον τοπικό τύπο, και επίσης στο διαδίκτυο. Οι κτηματομεσίτες στην Ιρλανδία μπορούν και να πωλούν και να ενοικιάζουν ακίνητα.


Δημόσιες Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας

Οι εταιρίες που έχουν την ευθύνη για τη παροχή αερίου, ηλεκτρισμού και νερού αναγράφονται παρακάτω.